dijous

UN6 (Activitat pràctica ):Maqueta de la vegetació d'Europa

ACTIVITAT:PREPARAR UNA MAQUETA ENTRE TOTS AMB  VEGETACIÓ  REPRESENTATIVA D'EUROPA


MES FOTOS ABAIX

 PROCÉS
1) DIVIDIR LA FEINA PER EQUIPS 
2) LLEGIR LA INFORMACIÓ CORRESPONENT  I DONAR A CADA ALUMNE  UNZ ZONA DE VEGETACIÓ .
3) CADA ALUMNE ESCRIU EN GOOGLE DRIVE I EL QUADERN LA SEVA INFORMACIÓ (VEGETACIÓ)  AMB FOTOS
4)ELABORAR AMB PLASTELINA LA VEGETACIÓ D'UNA ZONA AMB LES CARACTERÍSTIQUES
5) FER ENTRE TOTS ELS MEMBRES LA MAQUETA CONJUNTA. 
INFORMACIÓ RELLEVANT

VEGETACIÓ D'EUROPA
Paisatge polar:  A l'estiu, amb el desglaç, hi creixen arbustos i herbes (tundra).
Paissatge oceànic.  Hi trobem boscos de fulla caduca (roures, faigs i castanyers) i amb prat
Paissatge mediterrani: és propi de les costes del Sud d'Europa; S'hi formen boscos de fulla perenne (alzines i pins), garrigues i estepes.
Paissatge continental:Hi creixen boscos d'avets i de bedolls (taigà), boscos caducifolis i estepes.
Paissatge d'alta muntanya:la vegetació es distribueix en pisos altitudinals.
    Paissatge subtropical  més del 40% de les espècies de plantes superiors són endèmiques. 
    S'hi han conservat diverses espècies autòctones, com ara l'arbre conegut com a drago (Dracaena draco) i els boscos de laurisilva. Quatre dels tretze parcs nacionals espanyols estan a les Canàries
RÚBRICA DE TREBALL
DESCARREGA AQUÍ

MAQUETA
10 PUNTS
TOTAL


0,25
0,5
1


IDEES
DE L'EQUIP
La majoria dels alumnes volia imposar les seves
idees als altres
Alguna persona no ha deixat
aportar idees als altres o posar-les en pràctica
Tothom ha deixat
aportar idees als altres i s'han posat en pràctica


AMBIENT
A L'EQUIP
No m'he mantingut tranquil/a si algú no m'ha fet cas
M'he mantingut tranquil/a si algú no m'ha fet cas però no sempre
Tothom s'ha mantingut tranquil/a quan s'han pres decissions.


MATERIAL
DE L'EQUIP
No he duit tot el material acordat
He duit tot el material acordat però no s'ha emprat correctament
He duit tot el material acordat i s'ha emprat correctament


ORIGINALITAT
DE LA MAQUETA
És una còpia d'un treball anterior i per tant no és gens original
Té algún detall de creació pròpia però no destacable
És una maqueta d'elaboració pròpia amb elements originals i diferentsQUALITAT DE LA CONSTRUCCIÓ

La maqueta va ser construïda acuradament

Hi ha peces soltes o bé bastants taques, ruptures, o vores no anivellats
Algun dels elements estan ben enganxats i/o pintats

Hi ha algunes ratllades o taques de cola presents
Tots els elements :
-Estan ben elaborats
-Estan acuradament enganxats i pintats (si fos necessari)
No n'hi ha marques ni taques de cola.ELEMENTS DEL TEMA
Hi ha molts d'elements relacionats amb el tema que no apareixen
Falta algun dels elements relacionats amb el tema a la maqueta,
Estan tots els elements de cada apartat (vegetació, accidents geogràfics, relleu...)segons el tema


INFORMACIÓ PRECISA SOBRE EL TEMA

La informació és incorrecta en la seva gran majoria o les explicacions són vagues i il·lustren dificultat per entendre el tema.
Alguna informació o explicació és incorrecta o no és del tot clara.
Les explicacions i dades són precises i correctes


RÈTOLS
No n'hi ha rètols amb dades explicatives
Hi ha rètols amb dades explicatives però no són clares
Hi ha rètols amb dades explicatives clares


TÍTOL
No n'hi ha títol ni nom d'autors
Falta títol o falta nom d'autors
Hi ha un títol del tema i nom d'autors


ORTOGRAFIA, COHESIÓ I COHERÈNCIA

Hi ha massa faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació o la manera d'escriure no fan llegible les frases.
Hi ha algunes faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació no estan del tot correctes o bé les frases no estan perfectament redactades
No hi ha faltes d'ortografia, els signes de puntuació estan correctament i les frases estan perfectament redactades
T O T A L


 
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada