divendres

UN6. CLIMA I VEGETACIÓ D'EUROPA


 C L I M E S      D ' E U R O P A 
(VEURE VÍDEO )
 LES ZONES CLIMÀTIQUES 
D'EUROPA
ENDEVINA ELS CLIMES D'EUROPA
 (clica l'imatge)
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/730871/los_climas_de_europa.htm

RESUM DELS CLIMES D'EUROPA
A Europapodem trobar sis tipus diferents de climes:  
A) POLAR
B) OCEÀNIC ( O ATLÀNTIC)
C) MEDITERRANI
D) CONTINENTAL
E) D'ALTA MUNTANYA
F) Subtropical (correspon a les Illes Canàries)
El clima polar .es localitza al nord d'Europa. Presenta temperatures molt fredes a l’hivern i fredes a l’estiu; les precipitacions hi són escasses, però sempre en forma de neu. 
El clima oceànic és característic de les costes occidentals d'Europa . té unes temperatures suaus durants tot l’any, encara que més fredes a l’hivern que a l’estiu. Les precipitacions hi són abundants durant tot l’any


 • El clima mediterrani presenta unes temperatures altes, amb els hiverns temperats i els estius calorosos. Les precipitacions hi són escasses i irregulars
  El clima continental presenta unes temperatures fredes a l’hivern i caloroses a l’estiu. Les precipitacions hi són escasses.
  El clima d’alta muntanya presenta temperatures molt fredes a l’hivern i suaus a l’estiu. Les precipitacions hi són abundants, amb nevades a l’hivern.   
   El clima subtropical es troba a la zona de transició
   entre el món temperat i el  tropical.Els hiverns a les illes Canaries són molt suaus, i els estius, moderadament càlids
 • 1ªACTIVITAT:
 • Realitzar un power point per equips. 
 • QUALIFICACIÓ:Tots els membres de l'equip tindran la mateixa nota segons les pautes següents.
 • 1)Haurà un máxim de 10 diapositives (incloent la portada)
  2) Ha d'haver els  6 climes  d'Europa amb imatges  amb les característiques de cada clima,Es poden afegir mapes per facilitar la comprensió.
 • 3) Com a mínim ha d'haver una diapositiva per clima més la portada
  4) Ha d'haver al final 1 o 2 diapositives amb 1 pregunta inferencial de cada clima
 • 5) Has de llegir la rúbrica (DESCARREGA) abans de començar
   
 • PUNTUACIÓ: Es realitzarà seguint la rúbrica següent:

 • 0,5
  1,25
  2
  PORTADA

  No apareix el títol ,o no atreu l'atenció

  Falta més d'un element: autors del treball , data , nom de l'area,curs...
  El títol potser no atreu l'atenció
  o bé
  Falta algun element:
  autors del treball , data ,nom de l'area i curs
  Apareix el títol i sobretot atreu l'atenció sobre el tema a abordar.

  Conté els autors del treball , data , nom de l'area icurs.

  CONCEPTES
  A CADA DIAPOSITIVA

  -Hi ha molt de continguts difícils d'entendre,de poca qualitat o incomplets o incoherents
  -Algun contingut no resumeix el tema o està incomplet, ja que falta per comprendre la informació
  S'utilitzen els conceptes adequats del tema .
  El conceptes estan ben resumits i complets
  ORGANITZACIÓ
  DIAPOSITIVES
  Les diapositives estàn molt desordenades i incompletes i per tant no donen una vissió general
  Alguna diapositiva no és necessària, o està descol.locada o aïllada
  Les diapositives estan col·locades de manera adequada

  Hi ha una comprensió global a primera vista

  IMATGES  Molges imatges no s'ajusten als continguts (fan referència a altres conceptes)
  -Falten molt de conceptes i
  - Alguna imatge no es correspon amb el concepte
  Algunes imatges no s'ajusten als continguts (fan referència a altres conceptes)
  -..
  -Falten conceptes o
  - Alguna imatge no es correspon amb el concepte
  Les imatgess'ajusten perfectament als continguts.
  -Bones Imatges
  -Estan en el mateix registre formal
  -Defineixen perfectament el contingut

  Ortografía
  Apareixen moltes faltes ortogràfiques, de cohesió o coherència en la llengua que es demana

  Hi ha alguna falta
  ortogràfica
  , de cohesió o coherència en la llengua que es demana

  No hi ha faltes d'ortografia, cohesió o coherència en la llengua que es demana

   
2ªACTIVITAT:PREPARAR UNA MAQUETA ENTRE TOTS ELS EQUIPS AMB TOTA LA VEGETACIÓ

VEGETACIÓ D'EUROPA (INFORMACIÓ)
 CLICA AQUÍ

VEGETACIÓ D'EUROPA (MAPA)
  

ESQUEMA DELS CLIMES 
I VEGETACIÓ D'EUROPA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada