dilluns

soloucions fu2-fitxa 1

                                                FITXA 1
1 Com es distribueixen l’aigua dolça i l’aigua salada a la natura?
L’aigua dolça representa el 2,79 % del total de l’aigua del planeta i es troba a l’atmosfera, les glaceres i icebergs, els rius, els llacs i la humitat del sòl.
L’aigua salada representa el 97,21% del total de l’aigua del planeta i es troba al oceans i els mars.
2 Què és un riu?
Un riu és un corrent continu d’aigua, que s’alimenta de l’aigua de pluja, fonts, manantials o de la fusió de la neu
3 Quin és el significat dels conceptes cabal, conca, curs i règim d’un riu?
- Cabal: quantitat d’aigua que porta el curs d’un riu en un temps determinat
-Conca: Conjunt de territoris inclinats, les aigües dels quals van a parar a un riu.
-Curs: És la forma que pren un riu al llarg del seu recorregut.
-Règim d’un riu: Són les variacions que experimenta el cabal d’un riu al llarg d’un any.
4 De què s’alimenten els rius de règim nival? I els de règim pluvial? Explica quines característiques té el cabal del riu a cada tram.
Els rius de règim pluvial s’alimenten de les pluges i els de règim nival de la fusió de la neu.
El cabal dels rius de règim pluvial serà cabalós i regular si rep pluges abundants i regulars tot l’any. Si no rep pluges regulars, patirà estiatges durant les èpoques seques i crescudes en les plujoses.
El cabal dels rius de règim nival, presentaran crescudes a la primavera i principis d’estiu (desglaç de la neu) i baix a l’hivern (nevades).
5 Quins treballs fa un riu durant el seu  recorregut?
Els treballs que fa un riu durant el recorregut són:
-L’erosió, un procés que té lloc en el curs alt del riu. La força de l’aigua que cau pels pendents desgasta el relleu i arranca terra i trossos de pedres.
-El transport, és un procés que té lloc en el curs mitjà del riu. El riu abandona els materials més grans i transporta aquells que pot arrossegar.
-La sedimentació es produeix en el curs baix. Els materials que s’han transportat queden dipositats a la llera del riu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada