diumenge

UN2.FITXA 1- HIDROGRAFIA D'ESPANYA

UN2.FITXA 1- HIDROGRAFIA D'ESPANYA

DESCARREGA LA FITXA AQUÍ

OMPLE EL TEXT.EN SOBREN  PARAULES
cabal    97,21%     nival     els rius    delta     corrent     manantials   l’aigua de pluja 2,79 %    curs     regulars      conca         oceans     pluges   crescudes    alt   relleu sedimentació   neu   cabalós   materials    món  mitjà
1 Com es distribueixen l’aigua dolça i l’aigua salada a la natura?
L’aigua dolça representa el......................... del total de l’aigua del planeta i es troba a l’atmosfera, les glaceres i icebergs,.........................., els llacs i la humitat del sòl.

L’aigua salada representa el …................................ del total de l’aigua del planeta i es troba al ….....................i els mars.


2 Què és un riu?
Un riu és un …..................continu d’aigua, que s’alimenta de.............................., fonts, ….................... o de la fusió de la ….................


3 Quin és el significat dels conceptes cabal, conca, curs i règim d’un riu?
- Cabal: quantitat d’aigua que porta el …........................ d’un riu en un temps determinat
-...........................: Conjunt de territoris inclinats, les aigües dels quals van a parar a un riu.
-Curs: És la forma que pren un riu al llarg del seu recorregut.
-Règim d’un riu: Són les variacions que experimenta el …........................... d’un riu al llarg d’un any.


4 De què s’alimenten els rius de règim nival? I els de règim pluvial? Explica quines característiques té el cabal del riu a cada tram.
Els rius de règim pluvial s’alimenten de les …........................ i els de règim …................... de la fusió de la neu.
El cabal dels rius de règim pluvial serà …............................i regular si rep pluges abundants i regulars tot l’any. Si no rep pluges …........................ patirà estiatges durant les èpoques seques i crescudes en les plujoses.

El cabal dels rius de règim nival, presentaran …........................... a la primavera i principis d’estiu (desglaç de la neu) i baix a l’hivern (nevades).


5 Quins treballs fa un riu durant el seu  recorregut?
Els treballs que fa un riu durant el recorregut són:
-L’erosió, un procés que té lloc en el curs …..................del riu. La força de l’aigua que cau pels pendents desgasta el …....................... i arranca terra i trossos de pedres.
-El transport, és un procés que té lloc en el curs …...................... del riu. El riu abandona els materials més grans i transporta aquells que pot arrossegar.

-La …..................................... es produeix en el curs baix. Els …...........................................que s’han transportat queden dipositats a la llera del riu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada