dissabte

UN1 (Activitat pràctica ):Maqueta del relleu peninsular


 FOTOS DEL GRUP DE 3R CICLE  ELABORANT LA MAQUETA (2017-2018)
VEURE ABAIX MAQUETES REALITZADES
Elaborar una maqueta del relleu peninsular de manera grupal seguint la rùbrica següent:
DESCARREGA RÚBRICA AQUÍ


MAQUETES REALITZADES
CURS 2017-2018


Elaborar una maqueta del relleu peninsular de manera grupal seguint la rùbrica següent:
 

rubrica presentació maqueta

DESCARREGA AQUÍ

Treball
individual
al'equip
He deixat
aportar totes les idees
als altres
He duit tot el material acordat
He mantingut, sense canviar, les aportacions plàstiques d'altres
M'he mantingut tranquil/a si algú no m'ha fet cas
TOTAL
NOMS

0,5 (sí)
0 (no)
0,5 (sí)
0 (no)
0,5 (sí)
0 (no)
0,5 (sí)
0 (no)


Treball
Grupal
0
1
2


Qualitat
de la construcció
La maqueta va ser construïda descuidadament.
Hi ha peces soltes o bé bastant taques, ruptures, o vores no anivellats
Algun dels elements estan ben enganxats o pintats al fons.

Hi ha algunes ratllades o taques de cola presents
Tots els elements estan acuradament enganxats i pintats
Els seus components estan ben presentats amb detalls
No hi ha marques, ratllades o taques de cola.


Atenció al tema
Hi ha molts d'elements relacionats amb el tema que no apareixen a la maqueta,
Falta algun dels elements relacionats amb el tema a la maqueta,
A la maqueta estan tots els elements relacionats amb el tema

Informació sobre el tema
La informació és incorrecta en la seva gran majoria o les explicacions són vagues i il·lustren dificultat en entendre el tema.
Alguna informació és incorrecta o no és del tot clara.
Les explicacions són clares i correctes

ORTOGRAFIA, Cohesió i coherència
Hi ha massa faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació o la manera d'escriure no fan llegible les frases.
Hi ha algunes faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació no estan del tot correctes o bé les frases no estan perfectament redactades
No hi ha faltes d'ortografia, els signes de puntuació estan correctament i les frases estan perfectament redactades


T O T A L


rubrica presentació maquetaTOTALTreball
Grupal
0
1
2


Qualitat
de la construcció
La maqueta va ser construïda descuidadament.
Hi ha peces soltes o bé bastant taques, ruptures, o vores no anivellats
Algun dels elements estan ben enganxats o pintats al fons.

Hi ha algunes ratllades o taques de cola presents
Tots els elements estan acuradament enganxats i pintats
Els seus components estan ben presentats amb detalls
No hi ha marques, ratllades o taques de cola.


Atenció al tema
Hi ha molts d'elements relacionats amb el tema que no apareixen a la maqueta,
Falta algun dels elements relacionats amb el tema a la maqueta,
A la maqueta estan tots els elements relacionats amb el tema

Informació sobre el tema
La informació és incorrecta en la seva gran majoria o les explicacions són vagues i il·lustren dificultat en entendre el tema.
Alguna informació és incorrecta o no és del tot clara.
Les explicacions són clares i correctes

ORTOGRAFIA, Cohesió i coherència
Hi ha massa faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació o la manera d'escriure no fan llegible les frases.
Hi ha algunes faltes d'ortografia, o bé els signes de puntuació no estan del tot correctes o bé les frases no estan perfectament redactades
No hi ha faltes d'ortografia, els signes de puntuació estan correctament i les frases estan perfectament redactades


T O T A LMAQUETES REALITZADES
CURS 2015-2016
E
Elaboració de maquetes del relleu peninsularCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada