dimecres

Portfolio

 PORTFOLIO
Si vols descarregar un exemple de Portfolio, 
pitja damunt l'imatge


INCLOURÀ ELS APARTATS SEGÜENTS:
1)PORTADA
2)INDEX
3)TEMARI (CONTINGUTS DE LA UNITAT I FOTOCÒPIES)
4)DIARI DE SESSIONS
5)MAPA CONCEPTUAL/ESQUEMA
6)OPINIÓ PERSONALAPARTATS
EXEMPLE
1) PORTADA
UNITAT 13: L'ENERGIA (Dibuix, Nom i nombre del tema,nom alumne/a, curs.)
2)INDEX
   NUMERAT
  1. ENERGIA RENOVABLE
   13.1.1 TIPUS D'ENERGIA RENOVABLE
   13.1.2 CONSUM D'ENERGIA
  2. EL CALOR
   13.2.1 ELS EFECTES DEL CALOR
  3. L'EQUILIBRI TÈRMIC
3)TEMARI
CAL.LIGRAFIA, MARGENS, COLORS, PARÀGRAFS, DIBUIXOS, EXEMPLES , FOTOCÒPIES, ENUMERACIÓ DE PÀGINES,ETC SEGONS LA RÚBRICA D'AVALUACIÓ.
REGISTRE DIARI DE SESSIONS
SESSIÓ 12/2/2013 TREBALL EN GRUP SOBRE ENERGIA.
SESSIÓ 14/2/2013 S'HA VIST UN VIDEO SOBRE LA CALOR.
SESSIÓ 19/2/2013 HEM FET EXERCICIS INDIVIDUALS.

MAPA CONCEPTUAL
Fer un esquema/mapa conceptual del tema

OPINIÓ PERSONAL:
M'agradat aquest tema perquè m'agraden les experiències amb l'energia.No obstant he tingut dificultat per aprendre paraules tan difícils com “electrón”EXEMPLE:
UNITAT 13: L'ENERGIA


Alumne: Marius Riera Bover Curs 6è primària


INDEX


PORTADA
TEMARI
   13.1 ENERGIA RENOVABLE
   13.1.1 TIPUS D'ENERGIA RENOVABLE..... PÀG 1
   13.1.2 CONSUM D'ENERGIA.......................... PÀG 4
   13.2 EL CALOR
   13.2.1 ELS EFECTES DEL CALOR................ PÀG 6
   13.3 L'EQUILIBRI TÈRMIC
   DIARI DE SESSIONS................................................. PÀG 7
   MAPA CONCEPTUAL................................................ PÀG 8
   OPINIÓ PERSONAL ................................................ PÀG 9TEMARI
   13.1 ENERGIA RENOVABLE

L'energia renovable és el conjunt de fonts d'energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en (TENIR EN COMPTE LA CAL.LIGRAFIA, MARGENS, COLORS, PARÀGRAFS, DIBUIXOS, EXEMPLES , FOTOCÒPIES, ENUMERACIÓ DE PÀGINES,ETC SEGONS LA RÚBRICA D'AVALUACIÓ)

13.1.1 TIPUS D'ENERGIA RENOVABLE
Les energies renovables més importants són :
solar, eòlica, maremotriu, biomassa, hidràulica, geotèrmica.
13.1.1 CONSUM D'ENERGIA RENOVABLE
FOTOCÒPIES+ DIBUIXOS.... (ETC,ETC...)DIARI DE SESSIONS


SESSIÓ DILLUNS 12/2/2016
TREBALL EN GRUP SOBRE ENERGIA.

SESSIÓ DIMECRES 14/2/2016
S'HA VIST UN VIDEO SOBRE LA CALOR I HEM FET UN EXPERIMENT

SESSIÓ DILLUNS 19/2/2016
HEM FET EXERCICIS INDIVIDUALS SOBRE LES FONTS D'ENERGIA.

MAPA CONCEPTUAL


OPINIÓ PERSONAL

M'agradat aquest tema perquè m'agraden les experiències amb l'energia.No obstant he tingut dificultat per aprendre per la dificultat de les paraules.

En el pròxim tema intentaré buscar les paraules al diccionari i fer dibuixos per recordar el tema

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada