dissabte

U9-Fitxa 1-Els descobriments

U9-Fitxa 1-Els descobriments (DESCÀRREGA)FITXA 1-ELS DESCOBRIMENTS
1.1.INTRODUCCIÓ
Al segle XV, tú, Cristófor Colom , vares descobrir Amèrica, però es varen fer moltes altres expedicions, descobriments i conquistes durant anys.
En aquest segle .encara l'espai que coneixien els europeus era molt reduït: de la mar M________________________ai a la mar del Nord i de les costes de Portugal a Mesopotàmia. No obstant, se sabia que existia un O_____________llunyà -a partir de la publicació a partir de finals del segle XIII del llibre "Els viatges de Marco Polo".-
Portugal i Castella van ser els grans protagonistes d’aquest procés de descobriments i expedicions gràcies als avenços que es van fer a la navegació durant els segles XV i també XVI , època anomenada el R________________________aixement

1.2.CAUSES MES IMPORTANTS DELS DESCOBRIMENTS
Les causes dels descobriments en aquesta època van ser variades :
a) Factors econòmics:
-Voler cercar metalls preciosos, com or ,per poder encunyar més m___________________
  -La gran demanda d'e__________________________spi mercaderies luxoses que arribaven d'Orient .Els portuguesos buscaven una ruta directa cap a les terres de les espècies (L'I___________________i altres parts d'Àsia)
  b)Factors ideològics
  Set d’a___________________ (conéixer més amb riscos) i l'afany d’enriquir-se,etc
  c)- Augment de la població
  -La població va augmentar perquè durant la segona meitat del S. XV va finalitzar la P____________ negra , epidèmia que devastà E______________ i Àsia
  - La població també va augmentar perquè finalitzaren les llargues gu______________ medievals (cent anys de Reconquesta Ibèrica)
  d)Factors científics i tècnics
  - Desenvolupaments científics de gran valor per la navegació, com la b______________ , astrolabi, caravel.la,etc i desenvolupament de la cartografia,
1.3. ALTRES EXPLORACIONS I CONQUESTES DELS ESPANYOLS

 • La conquesta de Mèxic va ser realitzada entre els anys _________i ________ per __________________________________.Després de la batalla d'Otumba, els espanyols van reconquerir la capital i van dominar tot l'imperi A_________.
 • L'imperi inca, que comprenia Equador, P______________ i part de Bolívia, va ser conquerit de 1527 a _______________ per__________________________________.
 • Xile va ser conquerit per Pedro de V________________, després de cruels lluites amb els araucans.
 • Pedro de M____________ va conquistar les terres del rio de la plata (1535) i fundar Buenos aires. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada