dimarts

UNITAT 4.ELS CLIMES D'ESPANYAELS CLIMES D'ESPANYA
Clima oceànic ( o atlàntic)
Clima continental ( o d'interior)

Clima d'alta muntanya

Clima mediterrani

Clima SubtropicalHola , alumnes de 5è i 6è. 
Aprendrem el Clima d'Espanya  per equips de treball  . 
Cada equi estarà format per el grup base amb 5 alumnes especialistes (numerats 1,2,3,4,5)

FASES DE TREBALL
1ª Fase:FER UN  MAPA CONCEPTUAL INDIVIDUAL
Cada alumne ha de preparar un mapa conceptual de la part del contingut assignada que ha de tenir al portfoli.ELS APARTATS MÍNIMS QUE HA D'NCLOURE EL MAPA CONCEPTUAL SÓN:
 
Assignació:
Número 1:Atlàntic ( anomenat també oceànic)-Mikki/Daniela/Josep
Número 2: D'interior ( anomenat també Continental)Joan/Mya/Caitlin
Número 3: Mediterrani -Aina/Marc/Lucía Fernández
Número 4: De muntanya- Margalida/Arianna/Madison
Número 5: Subtropical- Lluc/ Llucia T./Kieran

2ª Fase: FER UN MAPA CONCEPTUAL AMB EL GRUP D'ESPECIALISTES
 Amb l'ajuda de l'esquema individual o mapa conceptual,els alumnes especialistes s'agruparan per números i  faran un esquema definitiu grupal del contingut assignat.

3ª Fase: Tornareu al grup base i explicareu als companys del vostre equip amb molta claredat la part que teniau assignada ajudant-vos dels esquemes definitius.

4ª Fase: Cada grup base haurà d'exposar a la resta de la classe tots els aspectes relacionats amb el clima. Podreu usar power point, murals,explicacions orals, etc.
AVALUACIÓ:
En l’avaluació d'aquest tema es tindrà en compte :

-El treball realitzat al llarg de les sessions.Entrega de material (40%)

-Els treballs exposats pels diferents grups.Exposició oral (40%)

-El comportament durant les sessions. Actitud (20%)

A més realitzarem un examen escrit .

ELS CLIMES D'ESPANYA

1 Atlàntic (o oceànic)


- Lloc (Dibuixar en un mapa mut)

-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació
2 D'interior 

2.1.Continental típic (Dibuixar en un mapa mut)

-Lloc
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació

2.2.Continental Mediterrani

- Lloc (Dibuixar en un mapa mut)
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació
3MEDITERRANI
3.1Clima mediterrani típic
- Lloc (Dibuixar en un mapa mut)
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació
3.2 Clima mediterrani marítim (Illes Balears)
- Lloc (Dibuixar en un mapa mut)
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació
4 Clima de muntanya
- Lloc(Dibuixar en un mapa mut)
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació
5 Clima subtropical (Illes Canàries)
- Lloc(Dibuixar en un mapa mut)
-Temperatures
- Precipitacions
- Vegetació

https://sites.google.com/a/la-farga.org/socials6e/virtual2colnu/unitat-3---clima-i-vegetacio-d-espanya


LES ZONES CLIMÀTIQUES DE LA TERRACap comentari:

Publica un comentari a l'entrada