dilluns

Activitat pràctica U2- El planisferi

TREBALL GRUPAL 
Dibuixar EL PLANISFERI de tota la superfície terrestre.
UN PLANISFERI és una forma de representar la Terra en una superficie plana. En el planisferi s'observen els continentes i els océans
(Podeu utilitzar atles, mapes de la classe, internet,enciclopèdies, google earth, etc)
 Ha d'incloure els següents aspectes:
-1)Les coordenades geogràfiques  per localitzar llocs de la Terra(Meridians i paral·les)


- 2)El noms:  "Equador", "Tròpic de Càncer" ," Tròpic de Capricorn", "Cercle polar Àrtìc"  "Cercle poolar Antàrtic". També Les indicacions " Hemisferi Nord", "Hemisferi Sud", "Hemiferi oriental"  "Hemisferi occidental" i "Meridià de Greenwich".


 -3)El nom dels 6 continents .Cada continent es dibuixarà amb llapis de colors suaus. Ha d'haver 6 colors diferents.
                 INFORMACIÓ  D'AMPLIACIÓ
Els paral·lels notables o paral·lels principals, bé per ser únics o bé perquè es corresponen amb una posició determinada de la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol, són cinc paral·lels terrestres, punts que estan situats a la mateixa distància o latitud de la línia equatorial:
  • Equador o línia equatorial: Encara que pròpiament dit per definició no és un paral·lel, sinó la línia de referència de tots els altres plans les interseccions amb la superfície terrestre són paral·lels a ell, es considera com a tal. Correspon llavors al cercle màxim, perpendicular a l'eix de rotació terrestre i equidistant dels pols geogràfics Nord i Sud. De tots els paral·lels, el pla que l'inclou (anomenat pla equatorial) és l'únic que passa pel centre del planeta. L'equador es pren com a referència o origen per expressar la latitud d'un punt qualsevol dels hemisferis, per la qual cosa se'l coneix també com paral·lel zero (0 º).
  • Tròpic de Càncer: paral·lel situat a 23 º 26'22 "(aproximant 23 º 30 'o 23,5 º) de latitud de l'hemisferi Nord. Correspon al punt més septentrional de la Terra on els raigs solars arriben perpendicularment (està en l'zenitd'aquest punt) durant la seva translació anual en òrbita al voltant del Sol, esdeveniment que succeeix durant el solstici d'estiu d'aquest hemisferi, és a dir, aproximadament el 22 de juny de cada any. Rep aquest nom perquè en aquesta data es considera que el Sol, vist per un observador terrestre, comença el seu pas per la constel·lació de Càncer.
  • Tròpic de Capricorn: paral·lel situat a 23 º 26'22 "(aproximant 23 º 30 'o 23,5 º) de latitud de l'hemisferi Sud. Correspon al punt més meridional de la Terra on els raigs del Sol arriben perpendicularment (està sobre el zenit d'aquest punt) durant la translació anual en òrbita al voltant del Sol, esdeveniment que s'esdevé durant el solstici d'estiu d'aquest hemisferi, és a dir, aproximadament el 22 de desembre de cada any. Rep aquest nom perquè en aquesta data es considera que el Sol, vist per un observador terrestre, comença el seu pas per la constel·lació de Capricorn.
  • Cercle polar àrtic: paral·lel situat a 66 º 33'38 "(aproximant 66 º 30 'o 66,5 º) de latitud Nord. Correspon al punt més austral de l'hemisferi Nord de la Terra on no arriben els raigs solars durant la translació anual del planeta en òrbita al voltant del Sol, succés que es presenta en el solstici d'hivern d'aquest hemisferi, aproximadament el 22 de desembre de cada any.
  • Cercle polar antàrtic: paral·lel situat a 66 º 33'38 "(aproximant 66 º 30 'o 66,5 º) de latitud de l'hemisferi Sud. Correspon al punt més boreal del hemisferi sud de la Terra on no arriben els raigs solars durant la translació anual del planeta en òrbita al voltant del Sol, esdeveniment que es presenta en el solstici d'hivern d'aquest hemisferi, aproximadament el 22 de juny de cada any.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada